Referenser

Mina samarbetspartners

Lernia YH utbildning (alternativa drivmedel)

Denna utbildning genomfördes under 2 år.

Konsultföretag åt Lernia. Solidutveckling genomförde utbildningen, byggde upp de olika kurserna och anskaffade material utefter kursplan. Solidutveckling var även med och skrev de nya kursplanerna inför en ny ansökan.

Campus YH utbildning (Diagnostekniker)

Denna utbildning utfördes under en treårs period.

Uppstart av helt ny utbildning på Campus Lidköping med planering av lokal och utrustning. Samtliga kurser genomfördes, men även med inhyrd kompetens via exempelvis Nuda Veritas samtalspartner som genomförde kursen i kundkommunikation. Var även delaktig vid omskrivning av kurser inför en ny ansökan.

Nuda Veritas samtalspartner

En samarbetspartner som håller professionella utbildningar och kurser i kundkommunikation. Nuda Veritas är delaktig i YH utbildningar för att hålla hög kvalitet och kompetens på kurserna.

Mariestads kommun

Vuxenutbildning personbilsmekaniker i samverkan med Mariestads kommun.
Uppstart hösten 2022.

Incert företagscertifikat

Certifikat.

Det finns plats för fler! Vill du bli min nya samarbetspartner?

Kontakt