Grundläggande

el-kompetens

”Grundläggande el för dig som är tekniskt intresserad.”

Idag räcker det inte att bara ta en felkod för att byta en komponent.
Visst är det möjligt, men det är fördelaktigt att mäta och veta vart felet uppkommit från.
Denna utbildning vänder sig till dig som vill lägga en bra kunskapsgrund för att sedan bygga vidare med mer kompetens.
I denna utbildning får du lära dig elens grunder i 12 volts system för att förstå hur bilens elsystem är uppbyggt och fungerar.

Vuxenutbildning 1 1

Efter kursen har du kunskap i:

• Elens grunder Volt Ampere Ohm
• Strömmens väg
• Batteri och laddningskontroll
• Kabeldimensionering och enklare installationer
• Läsning av elschema
• Strategi och felsökning
• Uppmätning på fordon utefter felkod

Kurslängd 3 dagar

 

För mer information och kostnad, kontakta Solidutveckling.

Kontakt