AC utbildningar

”Jobba rätt och lagligt med AC – en företagshöjande kompetens”

Utbildningsintyget ger dig rätt att självständigt utföra tömningsarbete på luftkonditioneringsutrustningar samt utföra service och
reparationsarbeten i fordon under ledning av person på företaget som är certifierad i Kategori V.
För att ansöka om utbildningsintyg av Incert måste man klara denna utbildning med godkänt resultat.

Acutbildning 1 kopia

F-gaser - intygsutbildning

För arbeten med mobila luftkonditioneringsanläggningar i fordon där köldmediet är en f-gas. Utförs enligt EG 307/2008.

Förkunskaper:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Examination/prov:
Genomförs av Solidutveckling som av Incert är godkänd att utföra utbildningen. Utbildaren meddelar deltagaren om man klarat provet.
Efter godkänd utbildning ansöks utbildningsintyg hos Incert.

Omfattning:
2 dagar.

Kostnad:
5 900 kr/person, inklusive kaffe och lunch. Moms tillkommer.

För mer information och kostnad, kontakta Solidutveckling.

Kontakt