Vuxenutbildning

Personbilsmekaniker

”Utbildningar med hög kvalitet för dig som är beredd att studera och uppnå hög kompetens.”

Uppstart hösten 1/11 2021 – pågående 7/1 2023

Ny gruppstart september/oktober 2022!

Målet med utbildningen är att du ska få kompetens för att kunna ta anställning som personbilsmekaniker/tekniker, där du har kunskap om både grundläggande och ny teknik inom branschen.

Utbildningen omfattar 1500p

P1087605 low

Kurspaket

Baspaket: 1 300 p/25 p/v = 52v
FODFOO0, Fordonsteknik – introduktion 200 p
SEOPER0, Personbilar – Verkstad och elteknik 100 p
SEOPEB0, Personbilar – Basteknik 100 p
REPPER0, Personbilar – Förbränningsmotorer 100 p
REPPES0, Personbilar – Kraftöverföring 100 p
REPREO0, Personbilar – Chassi och bromsar 100 p
SEOPER01, Personbilar – Service och underhåll 1 100 p
SEOPER02, Personbilar – Service och underhåll 2 100 p
REPPER01, Personbilar – System- och diagnosteknik 1 200 p
REPPER02, Personbilar – System- och diagnosteknik 2 100 p
ELCELO01, El- och hybridfordon 1 100p

Påbyggnadspaket: 200 p/25 p/v = 8v.
ELCELO02, El- och hybridfordon 2 100p
FLEFLR0, Flerbränslefordon 100p

 

För mer information kontakta Solidutveckling.

Kontakt

” En intressant utbildning där jag fick fördjupa mig inom bilelektronik och felsökning, kunskapen gav mig ett arbete som fordonstekniker”

Ahmad 27år