Kundkommunikation

” En bra kundkommunikation gör skillnad mellan att lyckas eller misslyckas och är framtidens största konkurrensmedel”

Kundkommunikation handlar om att ”få kundens uppmärksamhet”. Att ge bra service är en konst, speciellt i stressiga tider. Bra service och att vårda sina kundrelationer är fullständigt avgörande för den som vill utveckla sina affärer nu och i framtiden. Vi står också inför en ny ökad form av kundkommunikation, det digitala mötet och vad som krävs för att nå fram genom skärmen. Detta är en kurs eller föreläsning för alla som arbetar med människor och mänskliga möten.

P1087452 low 1

Efter kursen har du kunskap i:

• Vad som menas med ett gott bemötande och kundkommunikation.
• Kunskap om olika personlighetstyper och beteendemönster som får
dig att känna större säkerhet i olika kundsituationer.
• Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
• Betydelsen och vikten av kroppsspråk samt muntlig och skriftlig kommunikation.
• Digital kommunikation – så når du igenom skärmen.
• Kunskap om hur du kan lösa problem effektivare med rätt
kommunikationsteknik.
• Konflikthantering – Hantera den utmanande kommunikationen
och klara svåra kunder bättre.
• Att det är roligt och givande att ge god service!

Om Suzanne kopia

nuda

Samtalspartner, kundkommunikation

Suzanne Pärlhamn är en inspirerande och kompetent föreläsningskonsult med olika uppdrag och utbildningar.
Hon har lång erfarenhet av kommunikation och ledarskap i servicebranschen.
Suzanne är dessutom utbildad samtalsterapeut med bland annat relationell inriktning och kommunikation som kompetensområden.

Vill du veta mer om Suzannes kurser och föreläsningar?

www.nudaveritas.se
info@nudaveritas.se
0733-32 02 96

För mer information och kostnad, kontakta Solidutveckling.

Kontakt

Kundkommunikation är roligt! Att förstå hur vi kan mötas på ett respektfullt sätt där båda parter kan ha glädje av mötet.

Suzanne Pärlhamn, Nuda Veritas